Hem / Boende
Publicerat: 2015-06-03

Spaning

Huset som byggdes av data

Huset som byggdes av data

Hur ser svenskens drömhus ut? Baserat på data kring besök på Hemnet har arkitekterna Tham och Videgard skapat ”drömhuset”. Bakom designen ligger 200 miljoner klick på 86 000 bostadsobjekt. Designen har baserats på data från besök och objekt som legat ute till försäljning på Hemnet under perioden januari-oktober 2014. Utöver detta har också en bildanalys av de mest klickade objekten på Hemnet gjorts under sex veckor. Varje vecka har bilderna från de 50 mest klickade objekten analyserats. På detta sätt har ytterligare data samlats in, så som färg på väggarna, typ av golv eller vilka bänkskivor som gäller i köket. Resultaten har sedan viktats efter hur många människor som klickat på varje objekt och antalet dagar objektet legat ute till försäljning på Hemnet. Hur ser då drömhuset ut? Enligt arkitekterna är huset, ”en kombination av två hustyper. Ett nytt typhus tillgängligt för de flesta. En enkel, kostnads- och energieffektiv konstruktion som är enkel att bygga till och anpassa. Men också en vacker byggnad med ett generöst ljusinsläpp och en känsla av rymd genom hela huset.”
Läs mer här: http://www.hemnethemmet.se/