Privatekonomi Shopping Värderingar
Publicerat: 2023-03-21

Spaning

Hushållen nedprioriterar hållbarhet

Hushållen nedprioriterar hållbarhet

Svensk Handels hållbarhetsundersökning visar att konsumenterna nedprioriterar hållbarhetsaspekten till förmån för pris. Företagen håller däremot kursen stadigt i hållbarhetsarbetet. Det minskade ekonomiska spelrummet gör att pris blir än viktigare för företagen att prioritera i sitt erbjudande gentemot kund, och nu toppar det alltså listan över de viktigaste faktorerna för konsumenter när de köper varor inom sällanköpshandeln. Frågor kring hållbarhet har varit på tapeten under en längre tid. Nu går det att se att det ökade intresset för frågorna burit frukt. Över hälften av alla företag anser att deras hållbarhetsarbete befinner sig på en hög nivå och allt fler har integrerat hållbarhetsarbetet fullt ut och ser det som en kärnfråga i verksamheten.

Siffror från undersökningen:

- Jämfört med 2020 har andelen konsumenter som prioriterar hållbarhet när de handlar fallit med 16 procentenheter (från 74 till 58 %).

- 7 % av företagen har prioriterat ned hållbarhet till följd av ekonomiska läget. 11 % har prioriterat upp arbetet och majoriteten, 76 % har inte förändrat sina prioriteringar.

- 79 % av hållbarhetscheferna sitter i ledningsgruppen (ökning med 3 procentenheter från 2020)

 

Källa: https://www.svenskhandel.se/nyheter/pressmeddelande/tuffa-ekonomiska-tider-gor-att-hushallen-nedprioriterar-hallbarhet

 

Bild: Press Svensk Handel