Arbetsliv
Publicerat: 2013-02-19

Spaning

Hyr ett skrivbord

Hyr ett skrivbord

Att hitta en bra kontorsplats som passar alla ens behov kan ibland vara svårt. Kanske är man bara i behov av ett skrivbord under en begränsad period, eller så önskar man kanske att dela ett större kontor med andra företag. Sharedesk är en tjänst som har utvecklats för att underlätta sökandet efter den ultimata kontorslösning för just dig. Det här är ännu ett exempel på hur allt fler tjänster riktar in sig på att underlätta kopplingen mellan säljare och köpare, och kopplingen mellan resurser och behov. Sharedesk kan liknas vid ett Airbnb för arbetslivet, men har i dagsläget inte samma geografiska spridning - något som tjänsten däremot har stor potential att få.