Nytt index över hybridarbetet

Knappt hälften av deltagarna i ett möte pratar faktiskt och skulle kunna ta del av informationen vid annat tillfälle. Det visas i ett nytt index över hybridarbetet från Cisco.

Rapporten visar även att människor vill ha val och att hybridarbetsplatser ökar medarbetarnas lojalitet: 64% håller med om att möjligheten att arbeta på distans istället för att komma in på ett kontor direkt påverkar om de stannar eller lämnar ett jobb. Det finns emellertid osäkerhet om arbetsgivare kommer att inse möjligheterna med hybridarbete: endast 47% tror att deras företag kommer att tillåta arbete på distans jämfört med kontoret under de kommande 6-12 månaderna.

Flexibilitet och välbefinnande är viktiga drivkrafter för hybridarbete: En överväldigande majoritet av de tillfrågade är överens om att personlig hälsa och välbefinnande, tillsammans med flexibla arbetsarrangemang, inte är förhandlingsbara när vi går in i framtiden för hybridarbete.

Hybridarbete driver på en ökning av möten på språng: Pre-pandemi, människor använde mobila enheter 9% av tiden för att ansluta till sina möten. I en hybrid arbetsvärld tredubblades detta antal och ligger nu på 27%.

Möten finns i överflöd, men inte alla ”deltar” på samma sätt: Mer än 61 miljoner möten äger rum globalt varje månad via Cisco Webex. Och i någon av dem kommer bara 48% av deltagarna att tala. Dessutom har 98% av mötena minst 1 person som fjärransluter sig – vilket ökar behovet av inkludering och engagemang av distansdeltagare, så att de känner sig jämställda med sina kamrater på plats.

 

Källa: https://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=2200839

 

Bild: Depositphotos