Arbetsliv
Publicerat: 2015-03-25

Spaning

Positiv attityd till automation

Positiv attityd till automation

En stor majoritet av svenskarna, 75 procent, tror att det finns arbetsuppgifter på den egna arbetsplatsen som på några års sikt kan tas över av ”smartare” datorer. Men samtidigt är det bara 10 procent som befarar att det egna jobbet ska försvinna, visar en undersökning från Manpower Work Life. Undersökningen visar också att närmare hälften av de tillfrågade svenskarna, 47 procent, ser fram emot att arbetsuppgifter automatiseras. Ett skäl till den positiva inställningen är att de nya, smartare datorerna gör det möjligt för dem att få mer intressanta arbetsuppgifter. En av fyra svenskar, 24 procent, är däremot djupt oroade för konsekvenserna i form av ökad arbetslöshet. Resten, 29 procent, uppger att de aldrig funderat på saken.
Den nya undersökningen visar att automationen under de tre senaste åren varit störst inom industri- och finanssektorerna. Närmare hälften av de tillfrågade inom dessa branscher, 49 procent, uppger att arbetsuppgifter som tidigare utförts av personalen rationaliserats bort under perioden. Att döma av Work Life-undersökningen är automationstakten lägst inom utbildningsområdet och hälso- och sjukvårdssektorn. En överslagsberäkning, baserad på den nya Work Life-undersökningen, indikerar att 350 000 jobb i Sverige skulle kunna försvinna på några års sikt genom automation. Uppskattningen bygger på att 16 procent av svenskarna uppger att minst ”hälften” av de egna arbetsuppgifterna ”borde kunna” automatiseras.
Läs rapporten här: http://www.manpowergroup.se/pressrum1/#/documents/worklife-rapport-automation-i-sverige-44215