IIS lär vuxna upptäcka ”fake news”

IIS lär vuxna upptäcka ”fake news”

En ny satsning från IIS ska göra vuxna bättre på att inför valet lära sig värdera sann och falsk information på nätet. Svenska vuxnas digitala kompetens när det gäller fake news, troll och dylikt är inte speciellt hög. Endast var femte person av alla över 35 år har fått utbildning eller information om hur man ska värdera information på internet. Samtidigt så är äldre personer de som mest frekvent delar innehåll i sociala medier.

Därför satsar Internetstiftelsen i Sverige, IIS, på att inför valet höja de vuxnas digitala kunnande genom projektet Internetkunskap. Materialet består av kortare faktafilmer anpassade för att konsumeras på sociala medier, samt artiklar för dem som vill gå ännu mer på djupet.

Allt kommer att samlas på webbplatsen internetkunskap.se.