Hem / Boende Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2024-06-25

Spaning

Nästan 9 av 10 unga tycker att det är viktigt att ha en fin bostad

Nästan 9 av 10 unga tycker att det är viktigt att ha en fin bostad

En undersökning från Ungdomsbarometern utförd på uppdrag av Mäklarsamfundet och Hemnet visar att 88 procent tycker att det är viktigt att ha en fin bostad i framtiden. Det är viktigare än att resa och “se världen” (69%) eller skaffa barn (66%). Och samtidigt som många är nöjda med sitt nuvarande boende (70%), framkallar tankar om den svenska bostadsmarknaden känslor av oro (46%) och stress (47%). Fler än varannan (55%) tror att det kommer att vara svårt att få ett bra boende i framtiden. Endast 16 procent tror att det kommer att vara lätt. Varannan tror att deras privatekonomi skulle drabbas om de skulle ha svårt att hitta bostad och fler än var tredje tror att det skulle påverka det psykiska måendet.

78 procent drömmer om att bo i villa eller radhus (skalfråga). Att bo i bostadsrätt är något som 48 procent drömmer om och endast 19 procent drömmer om att bo i hyresrätt. Det kan noteras att just villadrömmen har stärkts tydligt under de senaste åren i åldergruppen 15 - 24. 2018 var det 43 procent som helst skulle vilja bo I villa eller radhus när de var etablerade på arbetsmarknaden. 2024 var motsvarande siffra hela 59 procent. 22 procent föredrar bostadsrätt och endast 12 procent hyresrätt.

Att bo i ett tryggt och säkert område är den viktigaste aspekten när man tänker på sitt framtida boende (66 procent). Många vill också bo nära familj och vänner (49%). En stor majoritet (73 %) av unga anser att det är individens ansvar att se till att ha en bra bostadssituation i framtiden. Och få (28%) anser att man kan vänta med att spara till boendet. På frågan om staten borde underlätta så att fler kan äga sitt boende är det 73 procent som instämmer med detta.

 

Källa: https://www.hemnetgroup.se/files/Main/19340/4005816/c-ungdomsbarometern-2024--hemnet-maklarsamfundet-report-swe.pdf

 

Bild: Hemnet press