Teknik / Prylar
Publicerat: 2011-12-14

Spaning

In med det "nya", ut med det "gamla"

In med det "nya", ut med det "gamla"


Kommer den "gamla" hederiliga TV:n bli ett minne blott? Mycket tyder i alla fall på att det går sämre för den vanliga fysiska TV:n medan det går uppåt för de digitala försäljarna, producenterna och medierna.
Om man tittar på mediaköpen så backade de 9% i november jämfört med november förra året. Allra mest tappade tv som backade med 18,6 procent. Dessutom tappade utomhus (-13 procent), dagspress storstad (-7,9 procent), populärpress (-3,3 procent), fackpress (-2,7 procent) och radio (-2,7 procent). Enligt Sveriges Mediebyråers vd Staffan Slörner beror nedgången bland annat på en periodiseringskrock. Den största ökningen var för mediekategorierna bio, upp 20,3 procent och sök upp 10,6 procent. Betyder detta kanske att allt fler tappar tilltro för TV?
http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3367478.ece
En studie från Ofcom visar att brittiska tonåringar skulle sakna internet och mobiler mer än den faktiska TV:n. Endast 18 procent av ungdomarna uppger att de skulle sakna TV:n. http://www.itproportal.com/2011/10/26/british-children-would-miss-internet-mobile-rather-tv/
Dessutom visar en studie om mobila sociala medier-användning från comScore, att 72.200 amerikaner använder sociala nätverk eller bloggar i den mobila enheten, en ökning med 37 procent under det senaste året. Alltså går det uppåt för denna typ av användning. Är det till bekostnad av något annat?http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2011/10/Social_Networking_On-The-Go_U.S._Mobile_Social_Media_Audience_Grows_37_Percent_in_the_Past_Year
Så vad kommer hända med den hederliga dumburken?