Hälsa / Träning Kultur / Fritid Värderingar
Publicerat: 2019-04-03

Spaning

Intresset för alkoholfritt ökar stadigt

Intresset för alkoholfritt ökar stadigt

Undersökning från HUI, handelns utredningsinstitut påvisar en stark ökning av alkoholfria drycker. I deras undersökning framgick det att öl var den mest populära drycken som säljs som alkoholfri.
Att alkoholfritt för första gången presenterades under The Great British Beer Festival  i London förra året tycks också ha varit en bidragande orsak till spridningen och intresse av alkoholfritt.  Denna trend innebär att flera bryggerier börjar producera alkoholfria drycker som också kommer leda till ett bättre utbud på produkterna.
Källor:
http://www.hui.se/statistik-rapporter/rapporter
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/alla-vill-haka-pa-alkoholfri-trend/