Arbetsliv
Publicerat: 2015-01-26

Spaning

Jobba hemma tillsammans

Jobba hemma tillsammans

Allt fler svenskar väljer att helt eller delvis jobba hemifrån. Men att jobba hemifrån är inte alltid optimalt. Tidigare har trender som Coffice dykt upp, vilket är en hybrid av café och kontor, där man kan hyra in sig för en månad i taget. En sorts vidareutveckling av kontorshotellen. Nästa steg är nu ett fenomen som fått namnet Hoffice (en sammanslagning av orden home och office) vilket innebär att frilansare och konsulter istället under strukturerade former jobbar hemma hos varandra. Ett sådant koncept är t ex Hoffice Space som grundades 2014. I dag finns Hoffice-grupper i Stockholm, Malmö/Lund, Molkom och Järna/Gnesta och Köpenhamn. Störst är gruppen i Stockholm med 500 medlemmar som dagligen har någon att åka hem till för att jobba.
Läs om t ex Hoffice Space på http://www.hoffice.nu/