Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2023-02-17

Spaning

Svenskarna efterlyser större klimatansvar hos företagen

Svenskarna efterlyser större klimatansvar hos företagen

78 procent av svenska folket anser att företagen behöver ta ett större klimatansvar. Dessutom vill de att näringslivet ska fokusera mer på mångfald och inkludering, och arbeta för att minska det digitala utanförskapet. Det här visar en ny undersökning ställd till privatpersoner mellan 16-79 år, som har tagits fram av PwC med stöd av Kantar/Sifo.

Fråga. Behöver svenska företag ta ett större eller mindre ansvar när det gäller att arbeta för:
(Andel som svarar större ansvar)
En minskad klimatpåverkan                     78 procent
Ökad mångfald och inkludering               58 procent
Att minska digitalt utanförskap               42 procent

Källa: PwC:s undersökning Svenskarna om näringslivets ansvar

Svenska företag har också en viktig roll att spela för mångfald och inkludering. Mer än varannan svensk tycker att företagen behöver ta ett större ansvar för ökad mångfald och inkludering, och bland kvinnor är andelen nästan 7 av 10.

I takt med att samhället digitaliseras växer även behovet av en diskussion om digitalt utanförskap. Här menar drygt 4 av 10 medverkande att företag behöver ta ett större ansvar för att minska utanförskapet. Den här åsikten ökar högre upp i åldrarna, och i gruppen 56-79 år efterfrågar hälften ett större ansvar från företagen.

 

Källa: https://news.cision.com/se/pwc/r/svenska-folket-vill-att-naringslivet-tar-ett-storre-samhallsansvar,c3712199

 

Bild: Depositphotos