Arbetsliv Media
Publicerat: 2019-01-09

Spaning

Jobb-kommunikation via sociala medier

Jobb-kommunikation via sociala medier

Sociala medier har de senaste åren gått från att vara ett karriärverktyg för personer som letar nytt jobb till att bli mer av ett verktyg i arbetsvardagen. En fjärdedel av svenskarna använder nu sina sociala kanaler för att kommunicera, visar Manpowers arbetslivsundersökning,
I Manpower Work Life om sociala medier i yrkeslivet anger svenskarna att de sociala kanalerna främst används för att få nya uppslag och idéer, för att kommunicera med kolleger samt till research. Detta skiljer sig från 2016, då man i högre grad knöt professionella kontakter, spanade på nya arbetsgivare och marknadsförde sig själv. En fjärdedel av svenskarna, 25 procent, använder sociala medier för att kommunicera med kollegor, vilket är en ökning med tio procentenheter på två år.
Manpower Work Life pekar dock på skillnader beroende på roll i organisationen. Personer i chefsposition använder i högre grad sociala medier för personprofilering och informationsspridning. Exempelvis använder var tredje chef, 34 procent, sociala medier för att marknadsföra sig själv, medan bara 10 procent av de som inte är chefer gör detsamma.
 
Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/allt-fler-skoter-jobbkommunikationen-via-sociala-medier