Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2024-03-19

Spaning

Comeback för e-handeln

Comeback för e-handeln

E-handeln följde upp den starka januariförsäljningen med ytterligare en månad med tvåsiffriga tillväxttal. Sammanlagt under årets två första månader har omsättningen ökat med 16 procent jämfört med samma månader förra året. Efter två år med i huvudsak negativa tillväxttal 2022 och 2023 verkar kunderna hittat tillbaka till e-handeln. Även volymförsäljningsutvecklingen var positiv, plus 10 procent i februari.

Den genomsnittliga totala köpesumman per e-handelskonsument för månaden ökade med måttliga 2 procent jämfört med februari 2023. Andelen konsumenter som e-handlade ökade dock kraftigt. 72 procent e-handlande konsumenter är en historiskt hög siffra för februari och en ökning jämfört med de 65 procent som e-handlade samma månad förra året. Att så många konsumenter valde e-handelskanalen i februari är den huvudsakliga förklaringen till den totala omsättningsökningen på 14 procent.

 

Källa: https://via.tt.se/files/1718444/3429542/54928/sv

 

Bild: Depositphotos