Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2024-02-20

Spaning

E-handelns nedgång fortsatte under 2023

E-handelns nedgång fortsatte under 2023

E-handelns omsättning var 133 miljarder kronor 2023, en minskning med två procent jämfört med 2022 det visar E-barometerns årsrapport 2023 från Postnord. Precis som föregående år minskar e-handeln och det är fortsatt stor differens mellan de branscher som går bra och de som har det svårast.

Apotek är den bransch som har den överlägset största tillväxten med 17 procent för helåret jämfört med 2022. Differensen är stor mellan den bransch som gick bäst och den som har det tuffaste marknadsklimatet. Bygghandeln minskade med 19 procent under 2023. Kläder och skor var ytterligare en bransch med positiv tillväxt, en ökning med tre procent, mycket tack vare en priseffekt.

I en tid där flera e-handlare ställer om från tillväxt till lönsamhet svarade e-handlarna att 32 procent kommer att fokusera på prissättning, 28 procent på merförsäljning och 8 procent att de främst kommer att fokusera på sina försäljningskanaler under 2024 för att öka lönsamheten.

I E-barometern synliggörs att den yngre generationens krav och förväntningar är med och driver utvecklingen framåt. 26 procent av Gen Z och Millennials handlar online två till tre gånger i veckan.

 

Källa: https://www.postnord.se/foretag/foretagslosningar/e-handel/e-barometern/

 

Bild: Postnord