Värderingar
Publicerat: 2016-12-15

Spaning

#Juluppropet

#Juluppropet

I vår senaste trendrapport ”2017 i backspegeln” noterar vi att murbygge är en växande trend där vi sluter oss samman och med olika medel försöker stänga andra ute. Vi noterar också att det finns motkrafter som vill riva murarna och arbetar för en ökad öppenhet. Ett sådant exempel är Sveriges kristna råd som nu lanserar #Julupprop för en humanare migrationspolitik. Sveriges kyrkor vill med detta påverka opinionen och har tre viktiga uppmaningar till regeringen. Genom uppropet uppmanas regeringen att:
- ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro
- ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv
- undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening
Läs mer här: http://www.juluppropet.se/