Arbetsliv Utbildning Värderingar
Publicerat: 2019-04-08

Spaning

Kompetens-förflyttning löser kockbrist

Kompetens-förflyttning löser kockbrist

Bristen på kockar är stor. Nordic Choice Hotels och Stockholms stad startar nu ett pilotprojekt som går ut på att ”kompetensförflytta” personal från lägre nivåer med målet att utbilda fler kockar. –Detta blir nyckeln till att lösa kompetensförsörjningen”, säger Ann Mårder på Nordic Choice Hotels.
Arbetsförmedlingen utbildar människor som står långt från arbetsmarknaden till kockar, men på Nordic Choice Hotels är man inte nöjd med den ordningen, eftersom de som är berättigade till AF:s kockutbildning ofta saknar förmåga att klara utbildningen och att få kockjobb. - Vi har många anställda hos oss som vill vidareutbilda sig till kockar, men som inte är berättigade. De har inte heller råd att plugga på heltid. Det är väldigt frustrerande att Arbetsförmedlingen satsar utbildning på fel individer, säger Ann Mårder