Klimatfrågan allt viktigare för ungdomar

Klimatfrågan allt viktigare för ungdomar

Teknikföretagen och Ungdomsbarometerns nya rapport ”Klimatet brinner – vem släcker?” visar att miljöintresset växer bland unga. Hela 69 procent av de unga anser också att teknik är avgörande eller mycket viktigt för att lösa klimatutmaningen. Dock uppger bara en fjärdedel att de låter sitt engagemang för miljö och klimat påverka valet av gymnasieutbildning.

 

Källa: https://www.teknikforetagen.se/nyhetscenter/rapporter/2020/klimatet-brinner—vem-slacker

 

Bild: Press Teknikföretagen