Utbildning Värderingar
Publicerat: 2024-02-05

Spaning

Nya mötesplatser efterlyses

Nya mötesplatser efterlyses

Studieförbundet NBV har genomfört en undersökning som visar att 1 av 5 svenskar saknar mötesplatser där de kan träffa nya människor. För att inspirera till fler möten bjuder Studieförbundet NBV in till den ljudisolerade konstinstallationen SCHABRAKET under Folk och Kultur i Eskilstuna den 7–10 februari. Undersökningen, som genomförts av Novus, visar också att 8 av 10 svenskar instämmer i påståendet att det är bra för demokratin att samtala med oliksinnade.

 

Källa: https://www.nbv.se/nyhetsrum#/pressreleases/fler-moetesplatser-behoevs-1-av-5-svenskar-saknar-moetesplatser-foer-att-traeffa-nya-maenniskor-3299984

 

Bild: NBV