Kloförsedda drönare

Drönare som förses med klor kan landa var som helst, klorna är inspirerade av fladdermöss och fåglar. Det här gör att användningen blir lättare då man inte alltid i förväg vet vart den behöver landa, särskilt när den används som transportmedel av t ex gods. Stabiliteten vid landning kan hållas oavsett landningsplats. Klorna är framtagna av Örebro Universitet.
Bild: Jasenka Dobric, Örebro Universitet