Teknik / Prylar
Publicerat: 2019-05-10

Spaning

Kloförsedda drönare

Kloförsedda drönare

Drönare som förses med klor kan landa var som helst, klorna är inspirerade av fladdermöss och fåglar. Det här gör att användningen blir lättare då man inte alltid i förväg vet vart den behöver landa, särskilt när den används som transportmedel av t ex gods. Stabiliteten vid landning kan hållas oavsett landningsplats. Klorna är framtagna av Örebro Universitet.
Bild: Jasenka Dobric, Örebro Universitet