Arbetsliv Teknik / Prylar Utbildning Värderingar
Publicerat: 2019-05-06

Spaning

Verktyg som visualiserar åsikter i media

Verktyg som visualiserar åsikter i media

På Linnéuniversitetet så har man gjort en avhandling inom information och systemvetenskap om hur åsikter i sociala medier uttrycks och tolkas i en större data mängd. Då det skrivs enorma mängder text och meddelanden varje dag på Facebook, Twitter, Instagram etc. så blir det svårt att få en helhetlig uppfattning  av vad som går att urskilja ur datan.  Genom ett verktyg som skapats på Linnéuniversitetet så har man kunnat tolka datoriserad textutvinning och interaktiva visuella representationer av flöden på sociala medier. Genom detta verktyg går det därmed att tolka vad majoriteten av människor har för inställning till en viss händelse eller liknande som går att använda i både undersökningar och i forskning. Det kan även användas för att identifiera falska nyheter och hatiska uttalanden.
Läs mer: https://www.forskning.se/2019/04/29/verktyg-visualiserar-asikter-ur-textmangderna-pa-sociala-medier/