Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2019-03-19

Spaning

Könsneutral digital assistent

Könsneutral digital assistent

En grupp bestående av språkvetare, tekniker och ljuddesigners har skapat en könsneutral digital assistent, Q. Med Q hoppas man kunna "överbrygga könsskillnader " och uppmuntra till "mer inklusivitet i röstteknik". Qs röst är skapad genom att man spelade in rösterna på två dussin personer som identifierar som manlig, kvinnlig, transgender eller icke -binary på jakt efter en röst som vanligtvis inte passar in i manliga eller kvinnliga binärer.
För att hitta denna röst genomförde Q-teamet ett test som involverade över 4.600 personer, som ombads räkna med röst på en skala av 1 (han) till 5 (hon). Från detta experiment kunde ljudforskare definiera ett frekvensområde som är könsneutralt. De spelade in flera röster, arbetade på tonhöjden, tonen och formatfiltret och uppnådde slutligen "Q."
 
Läs mer: https://www.genderlessvoice.com/