Media Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2014-03-31

Spaning

Barns mobila vanor

Barns mobila vanor

Telenor har undersökt hur många barn mellan 4-6 respektive 7-11 år som har tillgång till internet och om föräldrar och barn pratar om vad som är okej att göra på internet och i sociala medier. Undersökningen visar att fler än hälften av fyraåringarna har tillgång till en surfplatta och av 11-åringarna har 89 procent en egen smartphone. Man konstaterar också att de flesta spel som är utvecklade för de yngre barnen idag har ett socialt lager, så även om barnen spelar ”Hay Day” så kommunicerar de med andra i någon form. Experter menar att man därför måste börja prata med barnen om vad som är okej och inte på nätet väldigt tidigt. 23 procent svarade ”ja” eller ”vet inte” på frågan ”Ångrar du något du lagt ut på internet?”.
Här finns mer information om undersökningen:
http://press.telenor.se/pressrelease/view/telenors-undersoekning-barns-mobila-vanor-smaa-barn-aangrar-vad-de-lagt-ut-paa-internet-976246
http://press.telenor.se/pressreleases/download/resource_attached_pdf_document/976246