Hem / Boende Kultur / Fritid Värderingar
Publicerat: 2015-11-03

Spaning

SMHI:s framtidsrapport spår regniga vintrar och torrare somrar

SMHI:s framtidsrapport spår regniga vintrar och torrare somrar

SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) presenterade igår sin rapport angående framtida klimatscenarier på länsnivå. Det som framkommer är exempelvis att nederbördsmängderna i norra Sverige kan öka med 50 %. Det kan medföra ökade antalet översvämningar - främst i södra delen av landet. Vidare spås medeltemperaturen att öka mellan 2-6 grader. SMHI har utgått från två scenarior: ett scenario där utsläppen är på samma nivå som idag samt ett annat scenario med minskade utsläpp. Fortsatt höga utsläpp av växthusgaser leder till de konsekvenser som jag nämner ovan. Dessa resultat bör påverka hur exempelvis markanvisning sker framöver.
Läs mer:
http://www.smhi.se/klimatdata/framtidens-klimat/framtidsklimat-i-sveriges-lan-enligt-rcp-scenarier-1.95384