Shopping
Publicerat: 2019-05-21

Spaning

Konsumenten beredd att betala mer för hållbara leveranser

Konsumenten beredd att betala mer för hållbara leveranser

Dagens konsumenter är redo att göra medvetna val när de e-handlar, men företagen har inte hängt med. Det visar E-barometern Q1 som sammanfattar svenskarnas e-handel första kvartalet 2019 och har temat hållbarhet. Så många som 3 av 4 konsumenter säger att de skulle vara beredda att betala 5 kronor mer om de visste att leveransen var mer miljövänlig. Här har företagen inte följt med i konsumenternas beteende – endast 36 procent av företagen tror att konsumenterna skulle kunna tänka sig att betala mer för mer miljöanpassade leveranser.

Rapporten i korthet:

·      E-handeln ökade med 15 % under första kvartalet 2019.

·      Hälften av e-handelsköp under första kvartalet utfördes via mobiltelefonen.

·      E-handeln av dagligvaror fortsätter att öka kraftigt i tillväxt med 19 %.

·      Tre av fyra konsumenter gör medvetna val när de e-handlar och är beredda att betala mer för mer miljöanpassade leveransalternativ.

·      Konsumenter väljer i högre utsträckning att e-handla från inhemska webbutiker.

·      Kina som e-handelsland minskar i popularitet hos svenska konsumenter, vilket kan bero på skärpta momsregler och hanteringsavgift, men också på att prisbild blivit mindre intressant och hållbarhet viktigare.

Ladda ner rapporten: https://www.postnord.se/vara-losningar/e-handel/e-handelsrapporter-och-kundcase/e-barometern