Shopping
Publicerat: 2017-05-23

Spaning

Konsumenter positiva till självscanning

Konsumenter positiva till självscanning

Dagens konsumenter söker allt mer snabbhet och bekvämlighet. Dagligvaruhandeln presentera nu en ny undersökning som visar att konsumenter i livsmedelsbutikerna också uppskattar att självscanna med handhållen scanner och att använda självbetjäningskassor när de är i den fysiska butiken.
I en undersökning som HUI har genomfört på uppdrag av branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel visade det sig att:

  • 5 av 10 konsumenter självscannar med handhållen scanner eller använder självbetjäningskassan och att ytterligare 2 av 10 gör det enstaka gånger.
  • Var fjärde livsmedelsbutik erbjuder handhållen scanner eller självbetjäningskassor, vilket är en fördubbling sedan 2010.

Läs mer om undersökningen i Svensk Dagligvaruhandels kvartalsrapport Q1 2017, https://www.svenskdagligvaruhandel.se/wp-content/uploads/SvDH.kvartalsrapportQ12017.tema_.sjalvscanning.pdf