Kortare tid i matbutiken

Retail Academics har på uppdrag av DLF genomfört världens största beteendestudie i matvarubutik, där man med hjälp av eye tracking-glasögon, som filmar och följer ögats rörelser i detalj, kodat av kundernas beteende i butik. Studien visar på stora beteendeförändringar som kan tillskrivas Corona och andra samhällsomvandlingar. Sedan 2017 tillbringar vi mindre tid i matvarubutiker. I en supermarket stannar vi 7,5 minuter vilket är en minskning med hela 2,5 minuter. Vi besöker också färre avdelningar i butiken – i en hypermarket besöker vi drygt fem avdelningar vilket är två mindre än innan pandemin. Vi har mer bråttom och håller oss till huvudkundvarvet där hela 35 procent av tiden är transport i en hypermarket. Motsvarande siffra 2017 var 21 procent.

Stora förändringar har också skett i butikens olika avdelningar. Exempelvis tillbringar vi 50 procent mer tid i djupfrystavdelningen samtidigt som besöksfrekvensen i avdelningarna för färskt kött och fågel minskat med en tredjedel. Vi som jobbar hemifrån efterfrågar snabba luncher varför djupfrystkategorin ökat markant. Många av utmaningarna i butik är desamma som tidigare. I en hypermarket med 30 000 varor uppmärksammar kunden bara 76 unika varor. Det innebär att kunden missar 99,7% av butikens totala sortiment. Av dessa 76 varor köper man till slut i genomsnitt endast 14; en minskning med två varor sedan 2017.

Ett sätt att bryta kundens autopilot är inspiration, något som efterfrågas av 25 procent av kunderna. Bristen på inspiration i butik är samtidigt något som kunderna saknar, trots att studien visar att exponeringar som bidrar till inspiration säljer nästan dubbelt så bra.

 

Källa: https://www.dlf.se/rapporter/sanningens-ogonblick-3-0/

 

Bild: Depositphotos