Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2023-06-16

Spaning

Yngre föredrar självutcheckning

Yngre föredrar självutcheckning

Drygt hälften av konsumenter föredrar numera självutcheckning i butik, enligt rapporten “Ombemannat – den nya butiksupplevelsen”, framtagen av Swish och Handelns Utredningsinstitut (HUI). Tydligast syns trenden bland de yngre, där 7 av 10 väljer självutcheckning framför bemannade kassor.

Att hantera köp i butik på egen hand, från skanning av varor till betalning och utcheckning, är en trend som vuxit sig stark de senaste åren. E-handelns framfart ställer högre krav på butikshandeln och gör att konsumenterna förväntar sig samma flexibla köpupplevelser i butik som online. Särskilt gäller detta de drygt 30 procent av befolkningen som vuxit upp omgivna av digitala tjänster, ofta refererade till som digital natives. Över hälften av konsumenterna i Generation Z (18-29 år) undviker att gå in i en butik om det finns många andra kunder där. Lika många har lämnat butiken på grund av en för lång kassakö.

De främsta anledningarna till att konsumenter generellt sett väljer självbetjäning i butik är minskad kötid och en effektivare köpupplevelse. Dock skiljer sig Gen Z från de andra åldersgrupperna. 33 procent av dem väljer självbetjäning primärt för att undvika social kontakt, medan 26 procent anger att de vill hålla sina inköp privata. Trots detta pekas möjligheten att få service och rådgivning ut som den huvudsakliga anledningen till att åldersgruppen vill handla i fysiska butiker. De äldre generationerna tycker däremot att det viktigaste är att kunna granska och känna på produkten innan köp.

22 procent av konsumenterna menar att de har använt en butiks app för att genomföra ett köp i butik, något som indikerar att det relativt nya fenomenet med att använda appar för butiksköp redan fått starkt fäste bland konsumenter.

 

Källa: https://www.swish.nu/rapport/ombemannat-den-nya-butiksupplevelsen

 

Bild: Press Swish