Teknik / Prylar
Publicerat: 2022-11-13

Spaning

Krav på solpaneler över parkerings-platser

Krav på solpaneler över parkerings-platser

Den franska senaten har godkänt ett lagförslag som kräver att parkeringsplatser med minst 80 platser ska täckas av solpaneler. Parkeringsplatser med mellan 80-400 platser kommer att ha fem år från och med juli 2023 för att uppfylla kraven. Större parkeringplatser kommer att ha kortare tid, bara tre år från samma datum. I samtliga fall ska minst halva parkeringsplatsens yta täckas med solpaneler. Planen som främst är inriktad på parkeringsplatser utanför motorvägar och större vägar, kan generera upp till 11 gigawatt - motsvarande 10 kärnreaktorer. Det finns några undantag. När utomhusparkeringar har "tekniska, säkerhetsmässiga, arkitektoniska, kulturarv och miljömässiga begränsningar" kan de vara undantagna. Tomter i skuggan av träd över minst halva sin yta kan också undgå kravet, liksom parkeringsplatser för lastbilar. Slutligen, när installationen av paneler "inte kan uppfyllas under ekonomiskt acceptabla förhållanden" (något som skulle kunna täcka ett brett spektrum av scenarier), kan de också uteslutas.

 

Källa: https://www.engadget.com/france-new-law-parking-lots-solar-panels-100435214.html

 

Bild: Depositphotos