Hälsa / Träning
Publicerat: 2018-11-29

Spaning

KRY öppnar vårdcentral

KRY öppnar vårdcentral

Nu öppnar KRY sin första fysiska vårdcentral i Lund. Etableringen ger KRY möjlighet att fortsätta skapa nya lösningar för framtidens vård. Vårdcentralen är utformad och byggd för patienterna. Personal som såväl utrustning kommer att flyttas runt, så att patienterna inte behöver byta undersökningsrum för undersökningar eller provtagningar. Det finns också digitala rum där patienter kan koppla upp sig till KRYs flera hundratals läkare och psykologer.
 
Källa: https://www.kry.se/press/news/kry-oeppnar-vardcentral-i-lund/