Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2024-06-07

Spaning

Många distansarbetare känner sig ensamma

Många distansarbetare känner sig ensamma

Många upplever utmaningar med distansarbete. 4 av 10 uppger att det är svårare att skilja på arbete och privatliv. Lika många upplever att det leder till isolering och ensamhet enligt en undersökning av Novus på uppdrag Feelgood.

Varannan svensk har enligt undersökningen möjlighet till distans- och hybridarbete, en flexibel uppskattad arbetsform. Men det finns många problem för hybrida arbetsplatser som ännu inte anpassat arbetet. I en ny Novus-undersökning uppger drygt 7 av 10 att de upplever utmaningar med hybridarbete.

4 av 10 (41 procent) uppger att det är svårt att skilja på arbete och privatliv. Frågan är nu aktuell på EU-nivå och flera länder har infört ny lagstiftning för att tydliggöra skillnaden mellan arbetstid och ledig tid. Dessutom uppger 4 av 10 (41 procent) att hybridarbete leder till ensamhet och isolering.

Trots detta är det enbart 3 av 10 chefer (31 procent) som uppger att man i ganska eller stor utsträckning följer upp, mäter och kartlägger arbetsplatsens hybridarbete.

I undersökningen framkommer det också att var tredje hybridarbetare upplever att det är svårt att samarbeta med andra på arbetsplatsen (32 procent). Nästan en tredjedel (27 procent) får en minskad kontakt med sin chef.

 

Källa: https://feelgood.se/fou/jobbhalsorapport

 

Bild: Press Feelgood