Resa
Publicerat: 2021-02-18

Spaning

Laddbara personbilar växte starkt 2020

Laddbara personbilar växte starkt 2020

Laddbara personbilar stod för 3,6 procent av samtliga personbilar i trafik vid årsskiftet 2020/2021. De laddbara personbilarna är fortfarande relativt få till antalet, 178 024 i trafik, men ökade med över 80 procent jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Trafikanalys.
Flest laddbara personbilar i trafik finns registrerade i Stockholms län, 80 956 bilar. Värmlands län har haft den största ökningen under det senaste året med mer än en fördubbling av laddbara bilar i trafik. Bensin- och dieselbilar står för mer än 90 procent av personbilarna i trafik i alla län utom Stockholm (87 procent) -högst andel har Norrbottens län med 95 procent.
Antalet nyregistrerade personbilar under året var 303 196, en minskning med 17 procent jämfört med året innan. Personbilsflottan (fordon i trafik plus avställda fordon) ökade med knappt 18 000 bilar, motsvarande +0,3 procent, en historiskt låg siffra.
 
Källa: https://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/
 
Bild: Press Trafikverket, Mostphotos