Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2021-01-14

Spaning

Laddningskruka

Laddningskruka

En kruka att ladda och desinficera mobilen i har visats upp CES mässan och finns tillgänglig för köp. Att hålla virus och bakteriefritt verkar vara en klar trend, och här säkert bra då mobiler has i handen, läggs på oskyddade ytor och talas i.
Krukan desinficerar med hjälp av UV-ljus. Krukan kommer från företaget Lexon och heter Oblio.
Foto: Lexon