Kultur / Fritid Värderingar
Publicerat: 2015-06-26

Spaning

Leka mera

Leka mera

Enligt en ny rapport från Ikea, Play Report, så harföräldrar runt om i världen dåligt samvete för att de inte har tid att leka mer med sina barn och att de önskar att de hade fler anledningar till lek. Undersökningen omfattar föräldrars och barns tankar kring lek, föräldraskap och livet hemma. Rapporten är en uppföljning på den undersökning som genomfördes 2009, vilket ger insikter kring hur inställningen till lek har förändrats sedan dess.
Årets rapport visar att över hälften av föräldrarna i enkäten vill återupptäcka barnet i sig och bli bättre lekkamrater till barnen. De flesta föräldrarna vill också spendera mer tid för lek och mindre tid för jobb. De flesta föräldrar och unga upplever att i tiden med familjen är det viktigt att ha roligt och att leka. Rapporten visar att nästan hälften (47 %) av alla barn vill ha mer tid för lek med sina föräldrar. Samtidigt känner nästan varannan förälder (49 %) att de inte har tillräckligt med tid att leka med sina barn och ungefär lika många har dåligt samvete för det. Den siffran har ökat jämfört med resultatet från 2009.
Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/ikea/pressreleases/familjer-vaerlden-oever-vill-leka-mer-1185139