”Levande” smycke som anpassar sig

”Levande” smycke som anpassar sig

MIT har tagit fram något man kallar robotsmyckena, eller ”levande smycken” inom ramen för Project Kino, (projektets syfte är att utforska möjligheterna med bärbar teknik). Tanken bakom just dessa smyckena är att de ska kunna förflytta sig på kläder och bilda olika formationer som passar för tillfället. De kan även förändra klädernas funktion beroende på vädret. Förutom det så ska smyckena till exempel även kunna användas som mikrofon och högtalare som kan kopplas till en mobiltelefon. Man hoppas i framtiden när tekniken utvecklas att smyckena både ska bli mindre och mer integrerade i kläderna. På så sätt bli en integrerad del av vår utsmyckning.

Läs mer om projektet här: https://www.media.mit.edu/projects/kino-kinetic-wearable/overview/