Resa
Publicerat: 2017-10-25

Spaning

Lidl testar självkörande lastbilar

Lidl testar självkörande lastbilar

Livsmedelskedjan Lidl Sverige har tecknat ett avtal med techbolaget Einride för en övergång till eldrivna, självkörande lastbilstransporter. Förutsatt att nödvändiga tillstånd finns på plats kommer försök med Einrides T-pod inledas under kvartal tre 2018.
Bakgrunden är den regelförändring som trädde i kraft 1 juli i år och som ger Transportstyrelsen mandat att bevilja tillstånd för försöksverksamhet med självstyrande fordon på allmänna vägar. Einride och Lidl har inlett en dialog med Transportstyrelsen och planerar att inkomma med en tillståndsansökan under november.
Einrides mål är att T-poden ska stå för 40 procent av de svenska vägtransporterna 2035, vilket skulle minska Sveriges utsläpp av växthusgaser med lika stor andel.
Einrides och Lidls försöksverksamhet kommer att inledas i Halmstad.
Läs mer här: https://www.einride.eu/sv">https://www.einride.eu/sv