Linkedin allt viktigare vid rekrytering

Linkedin allt viktigare vid rekrytering

Linkedins betydelse för att hitta nytt jobb har ökat markant de senaste åren. Det framgår av TRRs Rekryteringsenkät 2019. Den visar också att det mer analoga sättet att ringa fortfarande uppskattas av dem som rekryterar.

TRR har genomfört en rekryteringsenkät som vänder sig till chefer och rekryterare. Resultatet visar att kompetens, erfarenhet, utbildning och personlighet fortfarande är viktigast när arbetssökande utvärderas.

Det som sticker ut är att Linkedin blir allt viktigare. Både för den arbetssökande och arbetsgivaren. År 2017, när rekryteringsenkäten genomfördes senast, svarade 18 procent av rekryterarna att de efter en ansökan även tittar på den sökandes Linkedinprofil. År 2019 svarade 29 procent att de gör det.

Trots att jobbsökandet blir allt mer digitalt uppskattar hela 74 procent av rekryterarna om en kandidat ringer och ställer frågor om en tjänst.

 

Källa: https://mb.cision.com/Public/1846/3002865/bcad2cb1ccef1cd2.pdf

 

Foto: Screenshot TRR