Arbetsliv Utbildning Värderingar
Publicerat: 2014-09-09

Spaning

Skolans dag

Skolans dag

Lärarnas riksförbund( LR) arrangerar idag " Skolans dag" för sjunde året i rad med debatter och informationsträffar runtom i vårt land. Målet är att väcka intresse och fokus på skolans utveckling. Vi vet alla om de dystra rapporter som sista tiden presenterats kring svenska elevers resultat. Var finns hoppet,fokus på arbetsro och goda resultat? Sveriges skola måste bli bättre och utvecklas. I dagens DN debatt presenteras statistik som visar att : 80 % av de tillfrågade lärarna och studievägledarna vill ha statlig styrning. 90 % av lärarna säger att de har för lite tid att utveckla sin undervisning. Bland väljarna, (oavsett partisympati), är en majoritet för att vinster i skolan endast skall återinvesteras eller förbjudas helt.
LR direktsänder en debatt med representanter från samtliga riksdagspartier via deras webb kl 13. Även SVT direktsänder debatten.
-Sveriges framtid börjar med skolan
Länkar:
http://www.lr.se/opinionpaverkan/aktiviteterochevents/skolansdag2014.4.eb57f7a1452cf2a621d0700.html
http://www.dn.se/debatt/alliansens-valjare-vill-stoppa-eller-reglera-vinster-i-skolan/
http://www.svtplay.se/video/2297839/svt-forum