Hälsa / Träning Kultur / Fritid Mat / Dryck Värderingar
Publicerat: 2016-11-17

Spaning

Livsmedelsverket undersöker ungas matvanor

Livsmedelsverket undersöker ungas matvanor

Livsmedelsverket inledde 2015 en pilotstudie som under 2016-2017 ska resultera i en ny studie av ungdomars kostvanor. Studien kallas" Riksmaten ungdom".
Det har saknats större forskningsstudier kring denna viktiga målgrupp. Ett representativt urval av elvever från åk 6,8 samt åk 2 i gymnasiet ingår i studiet. Totalt 3000 elever beräknas ingå i slutresultatet. I december kommer Livsmedelsverket publicera delresultat av studien på sin hemsida.
Läs mer:
http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/matvanor---undersokningar/riksmaten-ungdom/om-riksmaten-ungdom/