Hälsa / Träning
Publicerat: 2023-02-17

Spaning

Lovande resultat för AI-drivet beslutsstödverktyg för att diagnostisera malignt melanom

Lovande resultat för AI-drivet beslutsstödverktyg för att diagnostisera malignt melanom

AI Medical Technology, ett svenskt startup-bolag, meddelar att resultaten från en klinisk prövning som genomförts på 37 svenska primärvårdskliniker med Dermalyser, ett diagnostiskt beslutsstödsverktyg utrustat med avancerad artificiell intelligens (AI), visar på mycket lovande resultat. Totalt 240 patienter som sökte primärvården för misstänkt hudcancer inkluderades i studien, en prospektiv, pivotal, multicenter, icke-interventions kliniska prövning. Mobilapplikationen Dermalyser uppvisade diagnostisk prestanda på: 95 % känslighet och 86 % specificitet, siffror som är bättre än de som primärvårdsläkare och hudläkare uppvisar.

 

Källa: https://aimedtech.org/highly-promising-results-from-clinical-study-in-primary-care-facilities/

 

Bild: Press AI Medtech