Mode / Design
Publicerat: 2022-12-07

Spaning

Lyxsegmentet väntas växa inom mode

Lyxsegmentet väntas växa inom mode

Business of Fashion och McKinsey lanserar den årliga rapporten “The State of Fashion”. Modeindustrin står inför ett utmanande år, samtidigt som lyxsegmentet väntas växa med 5–10 procent. Vilka marknader som blir de mest lukrativa, och hur företagen ska undvika anklagelser om greenwashing, är några av frågorna som modeindustrins chefer brottas med. Mer än hälften av chefer inom modeindustrin (56 procent) tror att situationen kommer att förvärras under 2023.

Samtidigt som modeindustrin står inför svåra utmaningar uppstår möjligheter för vissa aktörer. Den starka tillväxten under 2021 och början av 2022 har lagt en stabil grund för många företag, som nu har goda förutsättningar att rida ut stormen. Dessutom finns ett segment som ser ut att klara sig bra nästa år:

Den osäkra ekonomiska situationen i världen leder till att många företag ser över sin geografiska närvaro. Vissa chefer överväger att åtminstone tillfälligt fokusera mindre på den kinesiska marknaden. Anledningen är att Kina, delvis till följd av strikta coronaregler, är på väg mot en svag BNP-tillväxt under 2022 (3,2 procent jämfört med 8,1 procent under 2021).

På frågan om vilka marknader som ser mest lovande ut under 2023 uppger nära nio av tio chefer Mellanöstern. Lyxmarknaden i Gulfstaternas samarbetsråd (GCC) väntas generera försäljning till ett värde av 11 miljarder amerikanska dollar nästa år. Dessutom uppger hälften av chefer att de planerar att utöka sin närvaro i Nordamerika. Detaljhandeln som helhet i USA ser i år ut att vara på väg mot sitt bästa resultat på nästan två decennier.

Samtidigt som industrin arbetar för att minska sitt klimatavtryck kommer företag behöva vara försiktiga med sin kommunikation kring hållbarhetsinitiativ – annars finns stor risk att de anklagas för greenwashing. Åtta av tio chefer lyfter bristen på branschstandarder för utvärdering av hållbarhetsarbete som en utmaning.

 

Källa: https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/state-of-fashion

 

Bild: Press Mckinsey