Privatekonomi
Publicerat: 2014-04-01

Spaning

M-Pesa till Europa

M-Pesa till Europa

Traditionellt har de flesta nya digitala tjänsterna sitt ursprung i västvärlden eller Asien. Nu ser vi dock ett av de första exemplen på en motsatt strömning. Den mobila betalningstjänsten M-Pesa utvecklad av Vodafone och som har sitt ursprung i Kenya kommer nu att lanseras i Europa. Första marknad är Rumänien. M-Pesa lanserades redan 2007 och har varit en stor framgång när gäller att erbjuda finansiella tjänster till grupper som tidigare inte använt sig av banktjänster. Liknande behov finns även i Europa där en stor grupp människor idag står utanför den digitala utvecklingen. Till skillnad från många nya mobila banktjänster som kräver smartphones så är M-Pesa sms-baserat och fungerar på alla typer av mobiltelefoner.
Läs mer om M-Pesa här: http://www.safaricom.co.ke/personal/m-pesa/nchi-na-safaricom-m-pesa