Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2023-09-25

Spaning

Platspåseskatten föreslås försvinna

Platspåseskatten föreslås försvinna

Regeringen föreslår i budgeten att skatten på plastbärkassar avskaffas eftersom den inte bedöms vara nödvändig för sitt syfte. Skatten infördes 2020 för att uppnå EU:s förbrukningsmål för plastbärkassar. De senaste två åren har dock förbrukningen av tunna plastbärkassar i Sverige varit under 20 plastbärkassar per person och år. Förbrukningen är därmed långt under EU:s förbrukningsmål på max 40 tunna plastbärkassar per person och år.

Mot denna bakgrund bedömer regeringen att EU:s förbrukningsmål kommer uppnås även utan en skatt på plastbärkassar, och föreslår därför att den avskaffas. Skatten bedöms ha vissa negativa effekter, såsom administrativa kostnader och kan dessutom leda till ökad konsumtion av andra alternativ. Regeringen kommer noga följa hur konsumtionen av plastbärkassar utvecklas framöver. Regeringen föreslår att skatten avskaffas den 1 november 2024.

 

Källa: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/09/plastpaseskatten-ska-avskaffas/

 

Bild: Depositphotos