Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2016-02-01

Spaning

Majoriteten av svenskarna för EU men emot euron

Majoriteten av svenskarna för EU men emot euron

En årlig undersökning av WIN/Gallup, ”End of Year Survey”, visar att nära hälften (47 procent) av invånarna Europa föredrar sin nationella valuta framför euron. Vilken valuta man föredrar skiljer sig åt bland de europeiska länderna. De som inte har euron vill i låg grad införa den, medan preferensen för euron är högre, och har även ökat, i de länder som redan använder den. Åtta av tio svenskar föredrar att behålla den svenska kronan som valuta. När det gäller medlemskap i EU så är man mer positiv. En majoritet (64 procent) av invånarna i Europa skulle, om det var omröstning i dag, rösta för att stanna i den Europeiska unionen. Motsvarande andel bland svenskarna är 53 procent. Andelen som skulle rösta för att lämna EU är 35 procent i Sverige och 30 procent i Europa. Undersökningen har genomförts i 15 europeiska länder i slutet av oktober 2015.
Läs mer om undersökningen här:
http://www.wingia.com/en/services/end_of_year_survey_2015/global_results/9/53/