Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2021-09-21

Spaning

Många unga oroliga för klimatet

Många unga oroliga för klimatet

Många unga människor runt om i världen är "extremt oroliga" för klimatförändringarna visar en ny global undersökning. Studien är den hittills största i sitt slag och visade att 75 procent av ungdomarna i tio länder anser att "framtiden är skrämmande". Studien har letts av Bath University i Storbritannien i samarbete med fem andra universitet och Climate Psychiatry Alliance. De han fått svar från 10 000 16 till 25-åringar i 10 olika länder. Deltagarna kom från Storbritannien, Finland, Portugal, Brasilien, Frankrike, Australien, USA, Indien, Nigeria och Filippinerna.

  • 58 procent uppger att deras regering "svek mig och/eller kommande generationer", medan 64 procent sa att deras regering inte gjorde tillräckligt för att undvika miljökatastrofer.
  • 59 procent svarade att de var ”väldigt” eller ”extremt” oroliga för klimatförändringarna. Mer än hälften av alla deltagare rapporterade att de kände "ilska", "rädsla" och "skam" medan hela 56 procent höll med om påståendet "mänskligheten är dömd".
  • Nästan hälften av de unga respondenterna sa att klimatångest och nöd påverkade deras dagliga liv. Drygt hälften, 55 procent, ansåg att de skulle få färre möjligheter än sina föräldrar, medan fyra av tio sa att frågan gjorde dem tveksamma till att skaffa barn.

 
Källa: https://secure.avaaz.org/campaign/en/climate_anxiety_panel/
 
Bild: Depositphotos