Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2019-03-26

Spaning

Svenskens lyckonivå sjunker

Svenskens lyckonivå sjunker

I både Sverige och övriga världen har lyckonivån minskat jämfört med år 2016. Det visar resultaten från WIN World Survey (WWS) som genomförts med drygt 30 000 personer från 40 olika länder.
Nära sex av tio (57 procent) svenskar känner sig personligen lyckliga med sin livssituation, drygt tre av tio (33 procent) är varken lyckliga eller olyckliga medan 8 procent är olyckliga. Detta ger ett nettovärde (andel lyckliga minus andel olyckliga) som uppgår till 48 procent, vilket är ett resultat på samma nivå som i övriga Europa. Nettovärdet totalt i världen är något högre, 52 procent. Lyckonivån i Sverige har gått ner från 54 till 48 procent mellan år 2016 och 2018. Även i övriga världen har andelen lyckliga minskat, från 57 till 52 procent.
Svenskarnas lyckonivå är högst i åldersgruppen 65 år eller äldre och lägst i åldersgruppen 35-44 år. Bortsett från åldersgruppen 35-44 år ökar lyckonivån med stigande ålder. Lyckonivån är något högre bland män än bland kvinnor, 53 jämfört med 44 procent.
 
Källa: http://www.winmr.com/win-launches-its-first-win-world-survey-wws/
http://www.mynewsdesk.com/se/cma_research/pressreleases/svensken-lika-lycklig-som-den-genomsnittlige-europen-2850376