Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2023-05-15

Spaning

Många vill få in AI på jobbet

Många vill få in AI på jobbet

Microsoft har publicerat sin senaste Work Trend Index. I rapporten har 31 000 personer i 31 länder tillfrågats och triljoner produktivitetssignaler från Microsoft 365 analyserats ihop med trender från Linkedin Economic Graph. I rapporten ser man tre slutsatser – ett överflöd av digitala meddelanden hämmar innovation, anställda vill att AI ska hjälpa till att minska deras arbetsbelastning och anställda på alla nivåer i ett företag bör få utbildning för att hjälpa dem att utnyttja AI på bästa sätt.

Några resultat från rapporten:

  • 68 procent av de tillfrågade säger att de inte har tillräckligt med tid att kunna fokusera utan att bli störda
  • 64 procent kämpar med att ha tid och energi att utföra sitt arbete
  • 62 procent uppger att de behöver ägna för mycket tid åt att söka efter information under sin arbetsdag.
  • 86 procent vill att AI ska hjälpa dem att hitta den information och de svar de behöver
  • 80 procent vill att AI ska sammanfatta deras möten och åtgärder
  • 77 procent vill att AI ska planera deras dag.
  • 70 procent av de tillfrågade skulle vilja delegera så mycket arbete som möjligt till artificiell intelligens för att minska sin nuvarande arbetsbörda. (79 procent vill kunna använda det för analytiska uppgifter, 76 procent för administrativa uppgifter, 73 procent för kreativt arbete).
  • 49 procent uppger att de är oroliga för att AI ska ersätta dem på jobbet.

8 av 10 av de tillfrågade ledarna säger att deras anställda kommer att behöva nya färdigheter för att vara förberedda för AI:s tillväxt. Bland annat krävs, enligt Microsoft, färdigheter som kritiskt tänkande och analytiskt omdöme, komplex problemlösning samt kreativitet hos alla anställda och inte bara för dem som har tekniska roller eller är AI-experter.

 

Källa: https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/will-ai-fix-work

 

Bild: Screenshot Microsoft