Drömskolan

Serieentreprenören Christopher Pommerening, grundare av Our Dream School talade på SIME.
Hans utgångspunkt är att dagens skola och det högre utbildningsväsendet förbereder unga för gårdagens arbetsliv. Utbildningen släcker deras kreativitet. Normala femåringar (98 procent av dem) kan lätt hitta 50 sätt att använda ett gem.
Samma test klaras av 2 procent av de vuxna, enligt ett test som NASA gjort på folk som vill bli astronauter.
– Gapet mellan vad skolan lär ut och vad framtiden kräver växer snabbt, säger han.
Så Christopher Pommerening har rest runt jorden och hittat de 100 mest innovativa skolorna i världen. De kan finnas var som helst. I slum i Indien, på Bali, i USA.
– Barn kan lära sig på många olika sätt. Jag talar med makthavare världen över om att det krävs ett nytt skolsystem som respekterar att barn lär sig på många olika sätt. Hindren ligger ofta i lagar och regleringar, säger han.
Själv driver han Our Dream School i Barcelona där helt nya modeller testas.