Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2014-06-09

Spaning

Människa eller dator?

Människa eller dator?

I söndags blev det ryska datorprogrammet Eugene Goostman det första programmet som klarade det av det så kallade Turingtestet – ett test som används för att testa artificiell intelligens. Det ryska teamet bakom programmet arbetade fram ett chattprogram som utgav sig för att vara en 13-årig ukrainsk pojke. När programmet testades i Royal Society i London, trodde en tredjedel av domarna att det var en människa som skötte chatten. I testet ingick också fyra andra datorer, men ingen av dem klarade Turingtestet.
Läs mer här: http://www.loebner.net/Prizef/loebner-prize.html
http://www.reading.ac.uk/news-and-events/releases/PR583836.aspx