Mat.se stänger på Black Friday

Mat.se stänger på Black Friday

Mat.se väljer att under fredagen (Black Friday) stänga ned sin e-handel för att uppmuntra till kylskåpsrensning och öka medvetenheten om matens klimatpåverkan.

Genom att stänga sin e-handel under prime time på fredag och istället uppmuntra till kylskåpsrensning hoppas man både på att skapa debatt och att få fler konsumenter att tänka till en extra gång innan köp.

Varje år slängs cirka 19 kilo fullt ätbar mat per person och 26 kilo mat och dryck hälls ut i slasken. Ett hushåll kan spara 3 000 – 6 000 kr per år på att minska sitt svinn. Företaget har därför tagit fram en guide, som ligger på företagets hemsida.

 

Källa: https://www.mat.se/magazine/bojkotta-black-friday-kylskapsrensa-med-oss