Arbetsliv Hem / Boende
Publicerat: 2023-02-27

Spaning

Medelstora städer allt populärare som bostadsort

Medelstora städer allt populärare som bostadsort

En ny kartläggning från Svensk Fastighetsförmedling baserad på SCB:s data visar att antalet personer som flyttade från Stockholm 2022 minskade med 8% jämfört med föregående år. I Göteborg minskade antalet utflyttade med nära 8,7% och i Malmö med över 10,2%. På totalen är det fler som flyttar ut än in i två av tre storstäder, men det är tydligt att storstadsflykten minskat under 2022. Gemensamt för alla storstäder är också att takten för inflyttningar tappat fart samtidigt ser vi att medelstora städer blir allt populärare.

Runt om i landet finns också exempel på städer som tycks locka lite extra. I Uppsala var nettoöverskottet +933 under 2021, men hela +1726 under 2022. I Örebro var samma siffror -381 under 2021 och +435 under 2022. Även i Västerås visade en liknande utveckling där överskottet gick från +169 till +753.

Statistiken visar också att den gröna industriella revolutionen tydligt förändrat nivån för hur många som flyttar till Norra Sverige. I Jämtland, Västerbotten och Norrbotten låg antalet inflyttningar på strax över 17 000 både 2021 och 2022. 2019 var samma siffra 15 400.

 

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/svensk_fastighetsformedling/pressreleases/storstadsflykten-avtar-tvaa-foerklaringar-aer-det-post-pandemiska-beteendet-och-oron-som-kriget-skapat-3236125

 

Bild: Unsplash